Tiedoituksia

-Löydät meidät nyt myös facebookista!!!
- Tulevia tapahtumia:
18.9 Jämsän majatalo,paikalla Juha Vettenranta(keräystavaroiden vastaanotto)
- 23.-24.9 Kangasalan seurahuone(keräystavaroiden vastaanotto ja t-paitojen myynti)
-23.10 Konttikonsertti Oriveden kirkossa,esiintyjinä Elina Vettenranta sekä Minna ja Jussi Pyysalo

Satunnainen kuva

Share | 852133

Naisyrittäjyyden vahvistamisen-hanke

 

Hanke on lähtenyt alun perin liikenteeseen paikallisten naisten omista toiveista ja suunnitelmista kehittää omia toimeentulomahdollisuuksiansa ja samalla mahdollistaa lastensa kouluttautumista (Kuva Tulevaisuudentutkimuskeskus marraskuu 2010 tulevaisuus verstas, Olli Hietanen). Paikalliset naiset myös kokevat arkensa liian raskaana. Hankkeella helpotetaan naisten arkea toimeentuloa parantamalla. Naisten toimeentulon kasvulla vaikutetaan laajemminkin perheiden hyvinvointiin, lasten mahdollisuuksiin kouluttautua, köyhyyskierteen katkaisemiseen ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Yrittäjyyttä ja elinkeinoja tuetaan koulutuksella, tietoteknologialla, monipuolistamalla tuotteita, tukemalla uusia elinkeinonmuotoja, laajentamalla markkinoita sekä kasvattamalla erityisesti maatalouden ja karjatalouden tuotantomääriä. Keskeiseksi tulee luoda alueelle ammattimaista yrittäjyyttä ja ansaintalogiikka.

happy_mwika.png

Hanke rakennetaan yhdistyksen jo olemassaolevien hankkeiden pohjalle, missä teurastamo, hostelli, porakaivo ja naisten kauppa tarjoavat pohjan tuleville toiminnoille ja yrityksille. Yhdistys ja Mwikan seurakunta suorittaa hankkeen yhteistyössä VMP Groupin ja Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n kanssa. Hankkeeseen osallistuu lisäksi eri alojen asiantuntijoita eri suomalaisista koulutusyksiköistä. Paikallisina yhteistyötahoina toimivat evankelisluterialisen kirkon pohjoinen hiippakunta, paikallinen hallinto, Tumainin yliopisto sekä eri matkailuyritykset.

 

 

Hanke luo uutena:

 – Ansaintalogiikan, minkä avulla jalostettuja tuotteita myydään laajentuneille markkinoille.

– Uusia jalostettuja tuotteita, kuten makkaran ja erilaiset säilötyt tuotteet, lisäksi tuotteita vuohista, kanoista ja sioista sekä banaanista.

- Banaaniosuuskunnan

– Hanke luo uutena kylmäketjun

– Yrittäjyyskoulutukset

– Internet-kahvilan

– Pienteollisuutta

– Logistiikan

– Yhteistyösopimukset

 

Hanke tukee:

 – Paikallista ammattitaitoa/asiantuntijuutta

– Alueen turismia ja luontomatkailua

– Käsityöläisyyttä

– Banaanin viljelyä

– Infrastruktuuria

– Karja- ja maataloutta

– Pienosuuskunta ja yhteistoimintoja

– Yrittäjyyttä

– Tuotejalostusta