Tiedoituksia

-Löydät meidät nyt myös facebookista!!!
- Tulevia tapahtumia:
18.9 Jämsän majatalo,paikalla Juha Vettenranta(keräystavaroiden vastaanotto)
- 23.-24.9 Kangasalan seurahuone(keräystavaroiden vastaanotto ja t-paitojen myynti)
-23.10 Konttikonsertti Oriveden kirkossa,esiintyjinä Elina Vettenranta sekä Minna ja Jussi Pyysalo

Satunnainen kuva

Share | 852133

Mwikan opetusteurastamo

 

004.jpgAjatus rakentaa teurastamo Mwikan kylään syntyi tarpeesta saada puhtaita lihatuotteita alueelle, sillä epähygieenisesti teurastettu ja käsitelty liha aiheutti erityisen paljon sairauksia alueelle. Hygieeniseen teurastukseen ei kuitenkaan ollut tarvittavia välineitä eikä tiloja. Myös ammattitaito teurastuksen ja lihanleikkuun osalta oli heikkoa. ProjektilähetysMwikan toimesta Mwikaan rakennettiin teurastamo, joka vihittiin käyttöön vuonna 2006.

Teurastamo luovutettiin Mwikan seurakunnan omistukseen. Teurastamo mahdollisti välineistöltään, tiloiltaan ja materiaaleiltaan hygieenisen teurastuksen. Teurastamolle koulutettiin yhdistyksen toimesta vastuuhenkilö.

Teurastamo rahoitettiin pääosin talkootöillä, joilla saatiin teurastamoa varten kerättyä Kangasalan Projektilähetyksen toimesta yhteensä 200 000 markkaa, mutta rahaa edelleen jäi puuttumaan. Teurastamon rakentamista varten puuttuvaa osuutta saatiin rahoittamaan Suomen Ulkoministeriö.

Rakennusta vaadittava suunnittelu toteutettiin Suomessa ja elementit rakennusta varten kuljetettiin Mwikan kylään kontilla. Rakentaminen tuli suorittaa täten, koska mitään vastaavaa ei ollut Tansaniassa ennen sitä olemassa. Teurastamo sisälsi teurastushuoneen, missä oli talja, jolla eläin voitiin nostaa ilmaan roikkumaan, mikä mahdollisti jo itsessään hygieenisemmän käsittelyn. Teurastamon kaikki pinnat olivat helposti puhdistettavia, jolloin tilat pysyivät hygieenisinä. Teurastamon varustukseen liitettiin myös likakaivojärjestelmä, jolloin eläimestä tuleva veri ja pesuvedet saatiin johdettua teurastamosta ulos likakaivoon. Teurastamolle tuli myös Huurteen teknologialla varustettu kylmähuone. Lisäksi teurastamo rakennukseen lisättiin lihanleikkuuhuone pakastinarkkuineen, sekä seinässä oleva luukku, suoraan teurastamolta tehtävää myyntiä varten. Projektilähetyksen toimesta teurastamolle koulutettiin ammattitaitoinen henkilö toteuttamaan teurastuksia, hygieenistä lihanleikkuuta ja käsittelyä, sekä koulutustoimintaa edellä mainittuja osa-alueita koskien. Teurastamon oli tarkoitus toimia ammattitaitoa edistävänä hankkeena alueella ja tarjota koulutusta lähikylien ihmisille hygienisestä teurastuksesta, sekä näin ollen parantaa alueen terveyttä.

Teurastamo toimii tällä hetkellä tehokkaasti ja teurasnautoja on viikossa keskimäärin 24 kappaletta. Määrän onteurastamo_plakaatti2.png mahdollista nousta tulevaisuudessa mm. kylmähuoneen tehokkaamman käyttöönoton myötä. Kylään perustettu Tumainin yliopiston yksikkö ja Mwika hostelli tulevat nostamaan entisestään alueen lihankulutusta. Teurastamo on tehnyt huhtikuussa 2009 valtionkanssa sopimuksen, jonka myötä siitä on tullut valtionalainen teurastamo. Sopimuksen myötä lainsäädäntö vaatii, että kaikki viiden kilometrin säteellä olevat teuraseläimet on tuotava teurastettavaksi Mwikan teurastamoon. Ilman, että liha on teurastettu Mwikassa, liha ei saa eläinlääkärin leimaa, eikä tällöin ole myöskään myyntikelpoista. Sopimus on osaltaan lisännyt teurastamon tuottoa. Myös teurastus maksua on asteittain nostettu valtion määräämälle tasolle. Maksun suhteen on ollut syytä noudattaa maltillista korotusta, sillä nopea korotus saattaisi saada aikaan pimeiden kotiteurastamoiden suosion nousua.

Mwikan teurastamon opetus toimii pääasiassa päivittäisenä teurastusten yhteydessä  tapahtuvana toimena. Suurin osa koulutuksista ei ole ennakkoon organisoituja, vaan koulutettavat ovat monesti teurastettavan eläimen omistajia tai maanviljelijöitä. Oppi hygieenisestä teurastuksesta ja lihanleikkuusta koetaan paikallisella tasolla tärkeäksi ja näin ollen viikoittaisia oppilaita riittää.  Viikoittain samoja henkilöitä käyttävät teurastamon palveluita ja omasta aloitteestaan haluavat saada oppia teurastuksesta ja hygieenisestä lihan käsittelystä. Mwikan teurastamon vastuuhenkilö Veronica Mlay opettaa työssään lähes päivittäin. Mlay on kouluttanut myös organisoituja suurempia oppilasryhmiä lähikylistä, joiden määrä tulee tulevaisuudessa nousemaan, sillä valtio hyödyntää hänen erikoisosaamistaan omissa hankkeissaan, hyödyntäen häntä kouluttajana. Myös suunnitelmissamme oleva teurastamotoiminnan laajentamishanke tulee lisäämään hänen oppilasmääräänsä. Teurastamo käyttää koulutuksessaan yhteistyössä tehtyjä suahilinkielisiä oppikirjoja.

Mwikan teurastamon tuloja on suunniteltu nostettavan myös solmimalla liikesuhteita lähimpiin kaupunkeihin, hotelleihin ja ravintoloihin. Erityisesti vireillä olevan tiehankkeen valmistuttua Mwikan ja sitä lähinnä olevan Moshin kaupungin välille, teurastamolla olisi mahdollisuus myydä mm. fileetä ja paistia ravintoloille ja hotelleille nopeammin ja vaivattomammin. Saatu tuotto esiintyisi erityisen suurena liikevaihdon kasvattajana, sillä kyseiset ruhonosat ovat arvokkaita verrattuna muihin ruhonosiin. Paikallisella kylän tasolla vastaavasta liiketoiminnasta ei ole tällä hetkellä mahdollista saada tuottoa, sillä kaikkia ruhonosia on käsitelty samanarvoisina. Tällä hetkellä Mwikan teurastamo toimii suunnitellulla tavalla tuottavasti, jakaen ammattitaitoa ja tuottaen puhdasta eläinlääkärin tarkistamaan lihatuotetta. Vuonna 2009 paikallinen hallinto on antanut Mwikan teurastamolle luvan myydä lihatuotteita niin elintarvikeliikeille kuin myös ravintoloille.

Tulevaisuudessa hanke tulee laajentumaan ja lihan logistiikka verkon lisäksi tullaan kehittämään lihanlihakauppaa.jpg kylmäketjua yhdessä paikallisen hallinnon kanssa. Suunnitteilla on myös alkaa valmistaa Mwikassa paikallisten naisten tukemiseksi makkaraa. Tuleva hanke tukee nykyisen teurastamon toimiintaa sekä lisää merkittävästi lihatuotteiden tuotteistamista ja paikallista ansaintalogiikkaa. Kylmäketjun ja lihatuotteiden kehittäminen on osa paikallisen hallinnon omia pyrkimyksiä. Tällä hetkellä liha myydään raakapaloiteltuna avokojuista torilla, missä päivän lämpötila nousee useimmiten 40 asteeseen. Lihan bakteerituotanto kasvaa nopeasti jo muutaman tunnin aikana. Koska liha myydään pakkaamaton myös eri hyönteiset huonontavat sen hygieenisyyttä. Tulevaisuudessa tullaan arvioimaan myös sikateurastamon tarpeellisuutta Mwikaan, sillä tällä hetkellä sika teurastetaan edelleen "vanhalla" epähygieenisellä tavalla.

Teurastamon viimeinen valtionalainen virallinen rekisteröinti tulee tapahtumaan keväällä 2012, mikä mahdollistaa lihatuotannon jatkohankkeet. Valtio on myöntänyt luvan rekisteröintiin alkuvuonna 2012. Tulevaisuuden kehityshankkeet tulevat keskittymään makkaran tuotantoon ja fileiden ja paistien myyntiin Moshin kaupunkiin. Tulevasta teurastamon toimintaa vahvistavasta hankkeesta on tekeillä liiketoimintasuunnitelma paikallisen tuotantotalouden opiskelijan toimesta.