Tiedoituksia

-Löydät meidät nyt myös facebookista!!!
- Tulevia tapahtumia:
18.9 Jämsän majatalo,paikalla Juha Vettenranta(keräystavaroiden vastaanotto)
- 23.-24.9 Kangasalan seurahuone(keräystavaroiden vastaanotto ja t-paitojen myynti)
-23.10 Konttikonsertti Oriveden kirkossa,esiintyjinä Elina Vettenranta sekä Minna ja Jussi Pyysalo

Satunnainen kuva

Share | 852133

Yhdistyksen historia

Kangasalan seurakunnan miestyön riveistä muodostunut vapaaehtoistyöryhmä ,'Mwikamiehet" vierailivat 1996 vuodesta alkaen Mwikan kylässä. Aluksi avustustyöt kohdistuivat lähinnä Mwikan Raamattukoululla olleisiin peruskorjauksiin ja sellaisiin parannuksiin, jotka helpottivat opiskelijoiden elämää ja opiskelua, esim. lämminvesijärjestelmät pesutiloihin, juomaveden puhdistus ja tietokoneluokka v.2000 sekä opettajien perehdyttäminen koneiden käyttöön. Samanaikaisesti siirrettiin ns. englantilainen koulu Himossa tietokoneaikaan. Matkalla vuonna 2000 syntyi ajatus opetusteurastamosta kylän teurastajan esittämänä. Suunnittelu aloitettiin, kehitysyhteistyövaroja anottiin ja saatiinkin vuonna 2001. Yhdistys rekisteröitiin viralliseksi yhdistykseksi samaisena vuonna. Opetusteurastamon rakentaminen toteutetimg_2776.jpgtiin vuonna 2002-2003 ja keväällä -03 aloitettiin opetus.

Vuosien aikana yhdistyksessä on toiminut useita uskollisia toimijoita ja jäseniä. Yhteistyö Mwikan kanssa on kasvanut ja ystävyys on lujittunut vuosien aikana. Yhteisillä uurastuksillamme olemme saaneet aikaan vuosien varrella hedelmällisiä hankkeita, mitkä ovat hyödyttäneet useita ihmisiä.

Yhdistyksen vahvuutena on vuosien varrella ollut sen aktiivinen jäsenistö, tiiviit ystävyyssuhteet mwikalaisiin ja eri tansanialaiset yhteistyökontaktit. Näistä merkittävimpinä on olleet erityisesti Evankelisluterilaisen kirkon Pohjonen-hiippakunta sekä Tansanian paikallinen hallinto.

Viime vuosina yhdistyksen toiminta on rikastunut uusien toimijoiden myötä. Viimeisimmän vahvistetun tiedon mukaan yhdistyksen jäsenmäärä on 59 jäsentä. Yhdistys on saanut myös yritysyhteityökumppaneita, joiden kanssa on toteutettu viimeisimpiä hankkeita. Yhdistys on liittynyt myös Kepan jäsenyhdistykseksi vuonna 2010. Yhdistyksen rivissä on aloittanut toimintansa myös Mwika Mamat, joiden toiminta on erikoistunut erityisesti naisten ja lasten tukemiseen. Yhdistys on lisännyt myös ammattiosaamistaan viime vuosina niin perhetyössä, terveydenalalta, kehitysmaa -asiantuntijuudessa ja hankehallinnossa. Tulevaisuudessa jatkamme entistä voimakkaammin ruohonjuuritason työtämme yhdessä mwikalaisten ystäviemme kanssa.

"The best way to predict our future is to create it what we want it to be"

D. Josiah

Yhdistyksen kehitysyhteistyön periaatteet

ProjektilähetysMwika korostaa kehitysyhteistyössään bottom-up mallia, minkä johdosta hankesuunnitelmat ja ideat perustuvat paikallisiin tarpeisiin ja ajatuksiin. Hankkeiden kaikki vaiheet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa, jotka olemme tunteneet jo kymmenen vuoden ajan. Ammattitaitoisten henkilöidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa tuemme paikallista toimintaa ja luomme yhdessä parempia toiminnan ja elämän edellytyksiä. Pyrkimyksenämme on hankkeiden ohessa vahvistaa paikallista kumppaniamme kuin myös kansalaisyhteiskuntaa ja noudattaa hyvän hallinnon periaatteita.

Hankkeissamme korostamme niin Tansanian valtion omaa kehityssuunnitelmaa kuin myös YK:n vuosituhattavoitteita. Hankkeemme noudattavat myös vahvasti Suomen kehityspoliittista linjaa. Pyrkimyksenämme on luoda hankkeista mahdollisimman kestäviä korostamalla paikallista omistajuutta, koulutusta ja hankkeiden laadukasta hallintoa, seuranta- ja arviointimenetelmiä. Suunnittelussa huomioimme vahvasti paikallisen kulttuurikontekstin, sen luomat edellytykset ja mahdolliset rajoitukset.

Toiminnassamme tavoitamme paikallisen tavallisen ihmisen ja hänen arkensa. Puolustamme jokaisen ihmisen yksilöllistä ainutlaatuisuutta ja ihmisoikeuksia. Hankkeissamme kunnioitamme kunkin kulttuurista identiteettiä ja opimme kukin toisiltamme vastavuoroisesti. Toiminnan arvoihimme kuuluu tehdä hankkeita myös ekologisesti kestavästi, luontoa kunnioittaen. Toiminnallamme pyrimme vaikuttamaan niihin syihin, mistä eri ongelmat ovat johtuvaisia.

Yhdistyksen varainkeruu

Yhdistys kerää varoja erilaisilla talkootöillä, rakennus, siivous ja perusparannusurakoilla, jotka toteutetaan yhdistyksen vapaaehtoisten toimesta. Toimeksiantajina eri talkootöille ovat Kangasalan seurakunta sekä eri yksityiset henkilöt. Lisäksi varoja kerätään mm. kirkkokonserteilla, esitelmillä, kolehdeilla, huutokaupoilla, kirpputoreilla ja myyjäisillä. Lisäksi yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia kuten lounaita, pihaseuroja ja toimintapäiviä. Varainkeruuseen osallistuvat myös hankkeen vastaanottajat itse. Paikallisia käsitöitä onkin myyty Suomessa ja varat on käytetty hankkeiden omarahoituksena.