Tiedoituksia

-Löydät meidät nyt myös facebookista!!!
- Tulevia tapahtumia:
18.9 Jämsän majatalo,paikalla Juha Vettenranta(keräystavaroiden vastaanotto)
- 23.-24.9 Kangasalan seurahuone(keräystavaroiden vastaanotto ja t-paitojen myynti)
-23.10 Konttikonsertti Oriveden kirkossa,esiintyjinä Elina Vettenranta sekä Minna ja Jussi Pyysalo

Satunnainen kuva

Share | 852133

Toimintaympäristö

Mwikan evankelisluterilainen seurakunta yhteistyökumppanina

Mwikan seurakunta on evankelisluterilainen seurakunta, jonka palveluksessa on kokonaisuudessaan 88img_2694.jpg henkilöä. Mwikan seurakunta kuuluu Pohjoseen -hiippakuntaan, jonka pääpiispana toimii Martin F. Shao. Mwikan seurakunta käsittää koko piirikunnan alueen, mikä koostuu kymmenestä eri pienestä kylästä.

Paikallisella seurakunnalla on kehitysyhteistyö kokemusta yhdistyksen kanssa toteutetun lisäksi muun muassa amerikkalaisen yhdistyksen kanssa. Amerikkalaisten kanssa on toteutettu orpolasten koulutushanke sekä rakennettu paikallinen raamattukoulu. Saksalaisen järjestön kanssa seurakunta on tehnyt yhteistyötä koskien pienlainajärjestelmiä sekä kirkon rakentamista.

Seurakunnilla on vahva asema yhteisössä toimien niin paikallisena auktoriteettina kuin myös erilaisten peruspalveluiden ylläpitäjänä, kuten lastentarha ja peruskoulu. Seurakunnalla on myös merkittävä henkinen asema yhteisössä johtavana kannanottajana ja yleisen asenteen rakentajana. Seurakunnat osallistuvat aktiivisesti elinkeinojen tukemiseen ja yhteiskunnallisiin myös ei-kirkollisiin toimiin. Seurakuntien asema on Tansaniassa monin tavoin mahdollistaa asioita yhteisöissä ja yhteiskunnassa niin taloudellisesti kuin sosiaalisesti, joiden toteutukseen valtiolla ei ole resursseja.

Mwikan piirikunta

Mwikan kylä ja piirikunta sijaitsevat 1 700 metrin korkeudella Kilimanjaron juurella Pohjois-Tansaniassa. Mwikamwikan_paatie.png on laajan alueen kaupankeskus, missä toripäivä on kahdesti viikossa. Toripäivänä alueelle kokoontuu laajalta alueelta ihmisiä, joten Mwikan kylällä on laaja vaikutuspiiri Kilimanjaron alueella. Alueella on hedelmällinen rehevä kasvusto, eikä lähitulevaisuudessa ole tiedossa eroosion vaaraa. Mwika on kehittyvä kylä, mihin myös yliopisto on laajentanut yksiköitään vuonna 2009 (opettajankoulutus yksikön). Yleisin elinkeino alueella on maanviljelys ja karjankasvatus. Kotitaloudet toimivat pääasiallisesti omavaraistalouden periaatteilla. Pieni sadon ylijäämä myydään.

Tansanian maaseutualueiden yleiseen kehitystasoon verrattuna Mwikan piirikunta on suhteellisen onnekas, sillä korkea sijainti ja maaperän rehevyys mahdollistaa viljelyn. Alueen tärkein työllistäjä on maatalous. Maataloudessa työskentelee lähes yksinomaan vain paikalliset naiset. Lisäksi pieniä lisäansioita saadaan käsitöistä. Erityisesti banaanin viljely on alueella keskeisin viljelystuote. Tämän lisäksi tärkeä on myös kahvi, minkä viljelystä vastaa useasti miehet.

Mwikan väestö

Väestö kuuluu Chagga -heimoon. Alueella puhutut kielet ovat suahili, chagga ja englanti. Valtaosa alueen väestöstä on kristittyjä, mutta myös muslimeja asuu alueella noin 20 prosenttia. Suurin osa perheistä on kooltaan yli 7 henkisiä. Köyhyyden ja suuren lapsiluvun vuoksi vain pienellä osalla lapsista on mahdollisuus opiskella peruskoulun jälkeen. Keskimäärin vain noin vajaa puolella ihmisistä on jokin ylempi koulutus kuin peruskoulun oppimäärä ja vain noin viidellä sadasta yliopistotason tutkinto. Erityisesti tytöt jäävät useimmin ensisijaisesti koulutusta vaille, joko köyhyyden vuoksi tai hyvin varhaisen perheen perustamisen johdosta. Mwikan kylän hallituksen väestörekisterin mukaan piirikunnan pohjoisosassa elää 20 582 asukasta ja piirikunnan eteläosassa 20 790. Yhteensä Mwikan piirikunnassa elää 41 372 asukasta. Piirikunta jakaantuu kymmeneen pienempään kylään; Kimangaro, Lole, Maringa, Mawanjeni, Kondenix, Nganyenix, Mrimbox, Kiruweni, Matala ja Kinyamvuo.

Yhteisö on vahvasti patriarkaalinen ja -lokaalinen, minkä johdosta paikallinen nainen ei omista yksityistä omaisuutta vaan kaikki omaisuus kuuluu miehelle. Työnjako on epätasainen, minkä johdosta lähes kaikki arjen ja toimeentulon toimet kuuluvat lähes yksinomaan naisille. Pääosa naisista viljelee maata, hoitaa karjaa, hoitaa lapset, hakee veden, polttopuut, tekee ruoan ja valmistaa tuotteita myytäväksi sekä myy omavaraistaloudesta ylijääviä tuotteita. Työt tehdään mekaanisesti, koska varoja ei ole laittaa työvälineisiin. Myöskään sähköisiä laitteita ei ole pääosin käytössä. Tämä kokonaisuus aiheuttaa sen, että naisten arki on hyvin raskasta ja mahdollisuudet lasten parempaan tulevaisuuteen koulutuksen avulla ovat hyvin rajalliset. Pääomien vähäisyyden ja ammattitaidon ja tuen puutteen vuoksi elinkeinojen vahvistaminen ja uusien luonti omin avuin on lähes mahdotonta monelle.

Mwikan alueen keskeisiä ongelmia

Yleisesti Tansanian valtio turvaa maanlaajuisesti tiettyjä peruspalveluja, kuten peruskouluja ja terveyskeskuksia. Monilta osin Mwikan alueella on kuitenkin ongelmia, mitä on laajasti myös muilla eri maaseutualueilla Tansaniassa, kuten HIV/AIDS, Malaria, ripulitaudit, suolistomadot, puute puhtaasta vedestä ja ravinnosta, työttömyys, epätasa-arvo sukupuolten välillä, alkoholismi, perheväkivalta, orpojen suuri määrä, alhainen tulotaso (suuriosa väestöstä ansaitsee alle 30 euroa kuukaudessa), asiantuntijoiden, koulutuksen ja ammattitaidon puute. Ongelmia alueelle tuottaa myös huono hygienia huonojen käymälöiden, puutteellisen viemäröinnin ja jätehuollon vuoksi. Tämä lisää eri tauteja levittäviä jyrsijöitä ja ympäristön likaisuutta. Alueella suuri osa ihmisistä kärsii myös laadullisesti huonosta ravinnosta, mikä aiheuttaa hankaluutta erityisesti raskaana olevilla ja lapsilla.

Pääosin ongelmien taustalla on tulotason mataluus, minkä vuoksi omavaraistaloudessa myydään kaikista parhaimman tuoton ja rikkaimman ravintoarvon omaavat tuotteet. Jäljelle jäävästä sadosta nainen syö kaikista pienimmän ravintoarvon sisältävät tuotteet, joista saisi myymällä myös vähiten tuloja. Erityisesti naisilla on raskaiden mekaanisten töiden vuoksi erilaisia nivelrikkoja ja sairauksia. Terveystiedon tuntemus on alueella heikkoa ja mahdollisuudet parempaan hyvinvointiin rajalliset. Keskeisen ongelman aiheuttaa köyhyyskierre, missä kouluttamattomuus, aiheuttaa niin alhaista yleistietämystä, sosiaalisia - ja terveysongelmia ja työttömyyttä, mikä edelleen lisää köyhyyttä. Työttömyys aiheuttaa alueen keskeisimmät ongelmat. Työttömyyttä lisäävät myös erilaiset sairaudet, mitkä aiheuttavat työkyvyttömyyttä.


Mwikan alueen vahvuuksia

Tutu -keskuksen (Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus) suorittaman asiantuntijakäynnin aikana vuonna 2010dsc01791.jpg Mwikan alueen arvioitiin olevan Tansanian mittakaavassa hyvinvoiva ja kehittyvä alue. Alue on jo vanhastaan vaurasta Tansanian mittakaavassa. Lisäksi uusia kasvumahdollisuuksia on lisännyt uusi päällystetty tie, mikä kulkee kylän läpi aina Kenian puolelle sekä Mwikan kylään perustetun raamattukoulun ja yliopiston kehittyminen ja kasvu. Uusi tie, mikä kulkee Mwikan läpi on myös merkittävä Afrikan Unionin rahtireitti, mikä lisää alueelle palveluiden tarvetta. Mwikan sijainti on hyvä, sillä se sijaitsee merkittävien luontokohteiden (mm. Serengetin, Ngorongoron, Arushan ja varsinkin Kilimanjaron läheisyydessä) sekä myös suurempien kaupunkien Moshin ja Arushan läheisyydessä. Nämä toimintaympäristötekijät ovat selkeitä vahvuuksia ja etuja yrittäjyyttä ja parempaa toimeentuloa kehitettäessä. Lisäksi kylään rakennettu uusi infrastruktuuri - hostelli, teurastamo, kaivo ja naistenkauppa - lisäävät nekin alueen tulevaisuuden mahdollisuuksia ja työllistävää kasvua.